Zakenvisa

 

Zakenvisa

 

Benodigde documenten

Lijst van documenten die nodig zijn voor een zakenvisum (M-Visa):

 1.  Paspoort
 • Het paspoort moet op de aanvraagdatum van het visum nog ten minste 6 maanden geldig zijn (voor een visum voor enkele of dubbele inreis) en 13 maanden voor een meervoudig visum.

 • Het moet ten minste 2 lege pagina's bevatten
 1. Pasfoto
 • Eén recente foto op een witte achtergrond, van 35 mm x 45 mm, met een helder beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel)

 1. Visumaanvraagformulier
 1. Uitnodigingsbrief
  De uitnodigingsbrief moet de volgende informatie bevatten:
 • Informatie over de aanvrager van het visum (volledige naam, geslacht, geboortedatum, etc.)
 • Details over de reis (de reisdata, het doel van de reis, de plaatsen die worden bezocht, verduidelijking van de relatie tussen de aanvrager en het bedrijf dat hem of haar uitnodigt, financiële garanties van de reis)
 • Informatie over de uitnodigende entiteit (naam van de organisatie, adres, telefoonnummer, etc.)
 • Op de uitnodigingsbrief moet er een officiële stempel van het bedrijf of de organisatie worden aangebracht, alsook de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger

 

 1. Werkgevers certificaat – uitgegeven door de werkgever van de visumaanvrager
  De werkgevers certificaat moet de volgende informatie bevatten:
 • Informatie over de werkgever van de visumaanvrager (naam van de organisatie, adres, telefoonnummer, etc.)
 • Details over de reis (de reisdata, het doel van de reis, de plaatsen die worden bezocht, verduidelijking van de relatie tussen de aanvrager en het bedrijf dat hem of haar uitnodigt, financiële garanties van de reis)
 • Informatie over de uitnodigende entiteit (naam van de organisatie, adres, telefoonnummer, etc.)
 • Op de uitnodigingsbrief moet er een officiële stempel van het bedrijf of de organisatie worden aangebracht, alsook de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger
 •  

  Speciale gevallen:

  In het geval dat de visumaanvrager als zelfstandigen of een leidinggevende van een onderneming werkzaam is, moet er een copie van de statuten worden voorgelegd.

 1. Kopieën van de documenten
 • Een kopie van de hoofdpagina van het paspoort van de visumaanvrager
 • Een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (verblijfsvergunning in België)
 • Een kopie van het oude visum voor China als de aanvrager al eerder eens een visum heeft gekregen

Opgelet: in het kader van de verwerking van uw dossier kan het consulaat vragen om andere aanvullende documenten te verstrekken of het aantal inreizen en de geldigheidsduur van het afgegeven visum te wijzigen. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Tarieven en voorwaarden

De onderstaande tarieven zijn geldig voor Belgische staatsburgers en de staatsburgers van andere Schengenlanden.

Voor informatie over de tarieven die gelden voor de onderdanen van andere landen, neem a.u.b. contact op met het visumcentrum.

ZAKENvisum

Verwerkingstermijnen Geldigheid van het visum

Consulaire tarieven


Serviceheffing
(btw)

 
Totaal
(btw)

  Enkele/dubbele of Meerdere inreis (onder omstandigheden)
Normal:   5 werkdagen 3 maanden 126 € 45 €  171 € 
Express: 4 werkdagen 3 maanden 176 € 50 €  226 € 
Rush:      3 werkdagen 3 maanden 198 € 55 € 253 €

Geldigheid van eenmaligvisum is 3 maanden.

Geldigheid van dubbel visum kan van 3 tot 6 maanden zijn (onder bepaalde voorwaarden)

 • Bezoek van een derde land en terugkeer via China

 

Multi visum kan van 6 tot 12 maanden gelden (onder bepaalde voorwaarden)

 • De visumaanvrager moet in de afgelopen 2 jaar al 3 keer in China zijn geweest.