Elektronisch visum (e-visum)

 

Belangrijk om te weten

 

Momenteel zijn drie regio's in Rusland toegankelijk met een elektronisch visum (e-visum), waaronder :

 • Het Russische Verre Oosten
 • Kaliningrad
 • Sint-Petersburg

De volgende soorten visa kunnen in het formaat 'e-visum' worden afgegeven :

 • Toeristenvisum
 • 'Zakenvisum'
 • Visum 'sportrelaties'
 • Visum 'culturele relaties'
 • Visum 'wetenschappelijk-technische relaties'

Beperkingen:

 • Een e-visum kan alleen worden afgegeven voor 'een eenmalige binnenkomst'
 • Een e-visum wordt afgegeven voor een periode van 30 dagen maar de maximale verblijfsduur is beperkt tot 8 dagen vanaf de datum van binnenkomst in Rusland

Lijst met landen waarvan de burgers een elektronisch visum voor Rusland (per regio) kunnen aanvragen:

Wij helpen u bij het indienen van uw aanvraag voor een e-visum, zodat het visumaanvraagformulier correct is ingevuld en alle benodigde documenten aan uw dossier toegevoegd zijn.

Opgelet:

De aanvraag voor een elektronisch visum moet ten vroegste 20 dagen vóór de geplande vertrekdatum en uiterlijk 4-6 dagen vóór de geplande vertrekdatum worden ingediend.

Het e-visum wordt per e-mail naar u gestuurd. U moet het afdrukken en het samen met uw paspoort voorleggen tijdens uw reis naar Rusland.

Het paspoort moet minimaal nog zes maanden geldig zijn vanaf de datum van uw vertrek uit Rusland.

Benodigde documenten

 

Lijst van benodigde documenten die u ons elektronisch moet bezorgen:

1) Visumaanvraagformulier

Correct ingevuld  

2) Pasfoto in JPG- of JPEG-formaat 

Eén recente foto op een lichte achtergrond, met een duidelijk beeld van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van onderdanen die volgens hun nationale of religieuze overtuiging op hun paspoort gefotografeerd zijn met een hoofddeksel).
De opgestuurde foto moet ten minste 500 pixels zijn.

3) Betalingsbewijs (screenshot van de betaling)

Een e-visum moet worden betaald op ons bankrekeningnummer:

ING Bank
IBAN: BE29 3631 0769 1864
Begunstigde: Visa Handling Services
Vermelding: e-visum Rusland / uw familienaam en voornaam

Kosten:
35 EUR - elektronisch visum (e-visum)
25 EUR - reisverzekering (indien nodig)

Alle documenten moeten per e-mail naar ons gestuurd worden met de vermelding 'e-visum Rusland' op het volgende adres: info@vhs-belgium.com

Belangrijk:

Bij het reizen met een 'e-visum', moet de reiziger in het bezit zijn van een ziekteverzekeringscertificaat, geldig op het grondgebied van Rusland.

Het ziekteverzekeringscertificaat moet het volgende bevatten:

 1. de datum van sluiting van het contract
 2. het nummer van de verzekeringspolis
 3. de naam van de verzekerde
 4. de contactgegevens van de verzekeraar
 5. de geldigheidsduur van de verzekering moet het gehele verblijf op het grondgebied van Rusland dekken
 6. de lijst van medische diensten en medisch transport, inclusief repatriëring van het lichaam
 7. geldig overal in de wereld, in de Russische Federatie of in Europa met inbegrip van Rusland
 8. de handtekening van de verzekeraar

Ons kantoor kan u een verzekeringsbewijs verstrekken dat voldoet aan alle vereisten van het consulaat van Rusland. Vraag ernaar wanneer u het elektronische visum aanvraagt.

Tarieven en voorwaarden

 

Kosten voor de dienstverlening en een reisverzekering voor een Russisch e-visum

Verwerkingstijd Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

Visum voor eenmalige binnenkomst    
4-6 werkdagen € 0 € 35
Reisverzekering € 0 € 25