Тoeristenvisum

 

Тoeristenvisum

 

Belangrijk om te weten

Gewoon toeristisch visum wordt afgegeven aan staatsburgers van BELGIË, andere staten en staatloze personen voor een kortstondig verblijf in het land met als doel toerisme (bezoek aan culturele activiteiten, excursies, bezienswaardigheden).

Het wordt afgegeven op grond van de ontvangst van de buitenlandse toerist door een Russische organisatie die actief is als touroperator.

Maximale verblijfsduur in Rusland bij toeristische visa: tot 30 dagen.

Het laat de mogelijkheid toe tot inreis voor het voeren van korte onderhandelingen, deelname aan tentoonstellingen, veilingen en ook voor medische consultaties en onderzoeken. In dit geval wordt bij de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist bij het punt "doel van de reis" "doelmatig toerisme" aangegeven en wordt het visum afgegeven voor het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, in overeenkomst met de termijn, die aangegeven is in de bevestiging over het verblijf (maar niet meer dan 30 dagen).

Er zijn toeristische visa met eenmalige of tweemalige toegang in Rusland.

Een toeristisch visum met dubbele toegang wordt aan buitenlandse burgers alleen afgegeven in het geval dat, volgens de documenten, tijdens het verblijf in Rusland een bezoek is voorzien aan staten buiten Rusland (buurlanden (GOS, Baltische staten)) of landen, waaruit wordt teruggekeerd via Russisch grondgebied (bv. China, Mongolië). Daarbij moet de route aangegeven worden in het toeristisch pakket (of in de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist, die afgegeven is door de uitnodigende Russische organisatie).

Opgelet! De polis van de medische verzekering moet bevatten

 1. datum van afsluiting van de overeenkomst;
 2. polisnummer;
 3. voor-, vaders-, achternaam van de verzekeraar;
 4. gegevens van de verzekeraar;
 5. de geldigheidsduur van de polis moet de hele verblijfsduur op het grondgebied van de Russische Federatie dekken in het geval van de regeling van een eenmalig of dubbel visum en de duur van de eerste reis in het geval van een meermalig visum;
 6. lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t. tot medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van overblijfselen;
 7. dekkingsgebied: de hele wereld of de Russische Federatie, Europa, met inbegrip van Rusland);
 8. handtekening van de verzekeraar.

Ter overweging worden geen verzekeringspolissen of bevestigingsbrieven aanvaard die de vermelde gegevens niet bevatten, formulieren met stempels van verzekeringsmaatschappijen enz.

Benodigde documenten

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel toeristisch visum moet er voorgelegd worden:

 1. Ontvangst van de toerist door een Russische organisatie, die actief is als touroperator en zijn gegevens zijn opgenomen in het Unified Federal Register van Tour Operators;

 2. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor de visa, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

 3. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

 4. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);

 5. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid.

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

Opgelet! Als u geen burger bent van België moet u bovendien voorleggen.

1. Toestemming voor een ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen voor burgers van volgende landen Albanië, Bahrein, Venezuela, Haïti, Egypte, Ierland, Lesotho, Libië, Macedonië, Mali, Mexico, Nieuw-Zeeland, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Sierra Leone, Equatoriaal-Guinea , Zuid-Afrikaanse Republiek, Japan.

Naargelang de nationale wetgeving kan een bewijs van ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen een studie- of werkvisum, werkvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, enz. zijn.

2. Een permanente verblijfsvergunning voor België of een ander soortgelijk document voor burgers van volgende landen Algerije, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgië, India, Irak, Iran, China, Noord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrië, Somalië, Turkije, Tsjaad, Sri Lanka, Ethiopië.

Tarieven en voorwaarden

Voor burgers van België en de Europese Unie

Verwerkingstijd Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

Eenmaligvisum    
5 -11 werkdagen vanaf 63 € vanaf 32 €
3 - 4 werkdagen vanaf 128 € vanaf 39 €

Ter attentie! De prijs van het visum is afhankelijk van het aantaal entries en het dekkingsgebied. 
Als u staatloos of geen burger van België of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het callcenter van het Russisch Visumcentrum.

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

Visumformulier

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

 

Het invullen van aanvraagformulieren

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de service gebruiken om een visumaanvraagformulier in te vullen. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht als aanvulling op de servicekosten en bedragen 20 EUR (inclusief BTW). Deze service kunt u verkrijgen tijdens het aanvragen van een visum.