Zakenvisa

 

Zakenvisa

 

Belangrijk om te weten

Gewoon zakenvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van BELGIË, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie reizen met een zakelijk doel (voeren van onderhandelingen, seminaries, conferenties, afspraken met zakenpartners).

Het wordt afgegeven op grond van een uitnodiging, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie (FMD van Rusland), het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (MBZ van Rusland) of op grond van een schriftelijke aanvraag van een organisatie*.

Er zijn eenmalige en dubbele zakenvisa met een geldigheid tot 90 dagen, of meermalige zakenvisa met een geldigheid tot 1 jaar (indien niets anders voorzien door een internationale overeenkomst met de Russische Federatie).

Opgelet! Het verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie met een meermalig gewoon zakenvisum mag niet meer zijn dan 90 dagen op een periode van 180 dagen.

Opgelet! De polis van de medische verzekering moet bevatten

 1. datum van afsluiting van de overeenkomst;
 2. polisnummer;
 3. voor-, vaders-, achternaam van de verzekeraar;
 4. gegevens van de verzekeraar;
 5. de geldigheidsduur van de polis moet de hele verblijfsduur op het grondgebied van de Russische Federatie dekken in het geval van de regeling van een eenmalig of dubbel visum en de duur van de eerste reis in het geval van een meermalig visum;
 6. lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t. tot medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van overblijfselen;
 7. dekkingsgebied: de hele wereld of de Russische Federatie, Europa, met inbegrip van Rusland);
 8. handtekening van de verzekeraar.

Ter overweging worden geen verzekeringspolissen of bevestigingsbrieven aanvaard die de vermelde gegevens niet bevatten, formulieren met stempels van verzekeringsmaatschappijen enz.

Om een meervoudig visum geldig voor een jaar te verkrijgen, moet de aanvrager een medische verzekering geldig voor de duur van zijn reis / reizen in Rusland te bieden. Daarbij moet hij erover geïnformeerd worden dat het verplicht is een dergelijke polis te hebben bij alle volgende reizen naar Rusland. Het ontbreken van deze polis kan ertoe leiden dat de buitenlandse burger een boete wordt opgelegd en dat hem de toegang tot het grondgebied van de Russische Federatie wordt ontzegd.

*Schriftelijke verklaring: Dit document moet opgesteld zijn op officieel briefpapier met de volledige identificaties van de uitnodigende organisatie en moet volgende gegevens bevatten:

а) voor de uitgenodigde persoon: naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer, verzekerende persoon, reisduur en -doel, aantal reizen, gevolgde route;

b) voor de uitnodigende rechtspersoon, bedrijf, organisatie: volledige benaming rechtspersoon en adres, individueel nummer van de belastingplichtige, registratienummer, naam en functie van de persoon die de verklaring heeft ondertekend, stempel van de organisatie.

Benodigde documenten

Voor het regelen van een gewoon eenmalig, dubbel of meermalig zakenvisum moet er voorgelegd worden:

 1. Uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie; Of

 2. Beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland over de afgifte van het visum; Of

 3. Schriftelijke verklaring van de Russische ontvangende organisatie;

 4. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor visa, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

 5. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

 6. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);

 7. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid;

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

Opgelet! Als u geen burger bent van België moet u bovendien voorleggen.

1. Toestemming voor een ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen voor burgers van volgende landen Albanië, Bahrein, Venezuela, Haïti, Egypte, Ierland, Lesotho, Libië, Macedonië, Mali, Mexico, Nieuw-Zeeland, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Sierra Leone, Equatoriaal-Guinea , Zuid-Afrikaanse Republiek, Japan.

Naargelang de nationale wetgeving kan een bewijs van ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen een studie- of werkvisum, werkvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, enz. zijn.

2. Een permanente verblijfsvergunning voor België of een ander soortgelijk document voor burgers van volgende landen Algerije, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgië, India, Irak, Iran, China, Noord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrië, Somalië, Turkije, Tsjaad, Sri Lanka, Ethiopië.

Tarieven en voorwaarden

Voor burgers van België en de Europese Unie

Verwerkingstijd Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

Eenmaligvisum    
5 -11 werkdagen vanaf 63 € vanaf 57 €
2 - 4 werkdagen vanaf 98 € vanaf 87 €

Ter attentie! De kosten van het visum is afhankelijk van het aantaal entries en de geldigheidsperiode van het visum. 
Als u staatloos of geen burger van België of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het callcenter van het Russisch Visumcentrum.

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

De overdracht of herafgifte van een visum is niet afhankelijk van nationaliteit.

Consulair tarief


Servicevergoeding

(incl. btw)

62 € 32 €

Ter attentie! Raadpleeg vóór de overdracht of herafgifte van een visum een medewerker van het callcenter van het Russische Visumcentrum over de procedure, de lijst van documenten en de termijnen.

 

Visumformulier

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

 

Het invullen van aanvraagformulieren

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de service gebruiken om een visumaanvraagformulier in te vullen. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht als aanvulling op de servicekosten en bedragen 20 EUR (inclusief BTW). Deze service kunt u verkrijgen tijdens het aanvragen van een visum.