Privévisum

 

Privévisum

 

Belangrijk om te weten

Gewoon privévisum wordt afgeleverd aan staatsburgers van BELGIË, andere staten en staatloze personen die naar de Russische Federatie reizen voor een gastenbezoek op grond van:

 1. Een uitnodiging, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie (FMD van Rusland) op aanvraag van een burger van de Russische Federatie of een buitenlandse persoon, met een verblijfsvergunning voor de Russische Federatie, of een rechtspersoon;
 2. Schriftelijke verklaring van de burger van de Russische Federatie op naam van het hoofd van de consulaire afdeling over de gezamenlijke reis naar Rusland met zijn gezinsleden, die buitenlandse burgers zijn;
 3. Notariële schriftelijke verklaring van een burger van de Europese Unie die legaal in de Russische Federatie woont over uitnodiging van familieleden.

Een gewoon privévisum kan ook afgeleverd worden aan een buitenlandse burger als deze naar de Russische Federatie moet reizen voor een dringende behandeling of ten gevolge van de ernstige ziekte of het overlijden van een dicht familielid bij voorlegging van documentatie die de noodzaak van de behandeling, de ernstige ziekte of het overlijden van het dicht familielid bewijst.

Een privévisum wordt afgeleverd voor een duur van 90 dagen en kan eenmalig of dubbel zijn.

Opgelet! De polis van de medische verzekering moet bevatten

 1. datum van afsluiting van de overeenkomst;
 2. polisnummer;
 3. voor-, vaders-, achternaam van de verzekeraar;
 4. gegevens van de verzekeraar;
 5. de geldigheidsduur van de polis moet de hele verblijfsduur op het grondgebied van de Russische Federatie dekken in het geval van de regeling van een eenmalig of dubbel visum en de duur van de eerste reis in het geval van een meermalig visum;
 6. lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t. tot medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van overblijfselen;
 7. dekkingsgebied: de hele wereld of de Russische Federatie, Europa, met inbegrip van Rusland);
 8. handtekening van de verzekeraar.

Ter overweging worden geen verzekeringspolissen of bevestigingsbrieven aanvaard die de vermelde gegevens niet bevatten, formulieren met stempels van verzekeringsmaatschappijen enz.

Afzonderlijke gevallen

Personen die burgerlijke of oorlogskerkhoven bezoeken moeten volgende documenten voorleggen (*Volgens het akkoord tussen de Russische Federatie en de Europese Unie over de vereenvoudiging van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de EU):

 • Origineel document, of een beëdigde kopie ervan, dat de aanwezigheid van een graf bevestigt. Het document moet afgeleverd zijn door een Russische overheidsinstantie of door het Rode Kruis;
 • Origineel document, of een kopie ervan, dat de relatie (familieleden in de eerste lijn*) tussen de aanvrager en de begravene bewijst. *Familieleden in de eerste lijn zijn ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenoten, grootouders, broers en zussen.
 • Aan personen die burgerlijke of oorlogskerkhoven bezoeken wordt gewoonlijk een privévisum met een korte duur tot 14 dagen afgeleverd.

Voor een dringende behandeling of ten gevolge van de ernstige ziekte of het overlijden van een dicht familielid kan een buitenlandse burger na schriftelijke aanvraag voor de dringende inreis in de Russische Federatie een gewoon privévisum afgeleverd worden op grond van de beslissing van de ambassadeur van de Russische Federatie of de consul-generaal.

 • Bij de aanvraag wordt bijgevoegd:schriftelijke bevestiging van de Russische medische instelling op officieel briefpapier van de instelling (met officiële stempel) van de noodzaak van de dringende medische hulp, dringende hospitalisatie of dringend onderzoek van de zware ziekte van de persoon die bezocht wordt en die een permanente verzorging nodig heeft;
 • Een overlijdensakte van het dichte familielid van de aanvrager (dichte familieleden zijn echtgenoten, kinderen, ouders inclusief ouders van de echtgenoot of echtgenote, als een van de echtgenoten een begeleider is, zussen, broers;
 • Een internationaal telegram over het overlijden van de persoon, dat door een functionaris van de post is beëdigd;
 • Een document, dat de dichte familieband bewijst tussen de aanvrager en de te bezoeken persoon of de dichte familieband tussen de aanvrager en de overledene.

Benodigde documenten

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel privévisum moet er voorgelegd worden:

 1. Uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie; Of

 2. Schriftelijke verklaring van de burger van de Russische Federatie op naam van het hoofd van de consulaire afdeling over de gezamenlijke reis naar Rusland met zijn gezinsleden, die buitenlandse burgers zijn; Of

 3. Notariële schriftelijke verklaring van een burger van de Europese Unie die legaal in de Russische Federatie woont over uitnodiging van familieleden* - echtgenoten, kinderen, ouders, grootouders en kleinkinderen. Rechtmatigheid van de residentie van uitnodigende persoon moet bevestigt zijn met kopieën van documenten die zijn status uitleggen, zoals verblijfsvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, student-of werkvisum;

  *Als bewijs van de graad van verwantschap, kopieën van relevante certificaten van de burgerlijke stand of soortgelijke documenten die in het buitenland uitgegeven zijn. In het geval van aanvraag van grootouders, kleinkinderen - twee exemplaren van de relevante certificaten of soortgelijke documenten die in het buitenlanduitgegeven zijn, waarin het bestaan ​​van de relatie tussen deze personen in een rechte lijn bevestigd is.

 4. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor visa, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

 5. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

 6. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);

 7. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid.

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

Opgelet! Als u geen burger bent van België moet u bovendien voorleggen.

1. Toestemming voor een ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen voor burgers van volgende landen Albanië, Bahrein, Venezuela, Haïti, Egypte, Ierland, Lesotho, Libië, Macedonië, Mali, Mexico, Nieuw-Zeeland, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Sierra Leone, Equatoriaal-Guinea , Zuid-Afrikaanse Republiek, Japan.

Naargelang de nationale wetgeving kan een bewijs van ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen een studie- of werkvisum, werkvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, enz. zijn.

2. Een permanente verblijfsvergunning voor België of een ander soortgelijk document voor burgers van volgende landen Algerije, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgië, India, Irak, Iran, China, Noord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrië, Somalië, Turkije, Tsjaad, Sri Lanka, Ethiopië.

Tarieven en voorwaarden

Voor burgers van België en de Europese Unie

Behandelingstermijn Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw) 

Eenmaligvisum    
5 -11 werkdagen vanaf 63 € vanaf 32 €
3 - 4 werkdagen vanaf 128 € vanaf 39 €

In overeenstemming met de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap over de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie, in sommige gevallen, afhankelijk van de categorie van de aanvrager en het doel van de reis, kunt u worden vrijgesteld van de Consulaire leges voor prive visa.

Ter attentie! De prijs van het visum is afhankelijk van het aantaal entries en soort uitnodiging.

 Als u staatloos of geen burger van België of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het call center van het Russisch Visumcentrum.

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

 

De overdracht of herafgifte van een visum is niet afhankelijk van nationaliteit.

Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

62 € 32 €

Ter attentie! Raadpleeg vóór de overdracht of herafgifte van een visum een medewerker van het call center van het Russische Visumcentrum over de procedure, de lijst van documenten en de termijnen.

Visumformulier

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

 

Het invullen van aanvraagformulieren

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de service gebruiken om een visumaanvraagformulier in te vullen. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht als aanvulling op de servicekosten en bedragen 20 EUR (inclusief BTW). Deze service kunt u verkrijgen tijdens het aanvragen van een visum.