Studentenvisum

 

Studentenvisum

 

Belangrijk om te weten

Gewoon studentenvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van BELGIË, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie willen reizen om te studeren in een onderwijsinstelling, op grond van een uitnodiging, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie (FMD van Rusland), in overeenkomst met de wetgeving van de Russische Federatie met een aanvraag van een Russische onderwijsinstelling of op grond van een beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (MBZ van Rusland).

Het studentenvisum is eenmalig of dubbel met een duur tot 90 dagen.

Het visum kan daarop verlengd worden door de FMD van Rusland op de plaats van het verblijf en de registratie van de buitenlandse burger in het migratieregister. Daarbij wordt een meermalig visum afgeleverd voor de duur van de studieovereenkomst, afgesloten volgens de wetgeving van de Russische Federatie betreffende onderwijs, maar niet langer dan voor 1 jaar voor elk volgend visum.

Opgelet! De polis van de medische verzekering moet bevatten

 1. datum van afsluiting van de overeenkomst;
 2. polisnummer;
 3. voor-, vaders-, achternaam van de verzekeraar;
 4. gegevens van de verzekeraar;
 5. de geldigheidsduur van de polis moet de hele verblijfsduur op het grondgebied van de Russische Federatie dekken in het geval van de regeling van een eenmalig of dubbel visum en de duur van de eerste reis in het geval van een meermalig visum;
 6. lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t. tot medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van overblijfselen;
 7. dekkingsgebied: de hele wereld of de Russische Federatie, Europa, met inbegrip van Rusland);
 8. handtekening van de verzekeraar.

Ter overweging worden geen verzekeringspolissen of bevestigingsbrieven aanvaard die de vermelde gegevens niet bevatten, formulieren met stempels van verzekeringsmaatschappijen enz.

 

Benodigde documenten

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel studentenvisum moet er voorgelegd worden:

 1. Uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie, opgesteld door de Federale Migratiedienst van de Russische FederatieOf

 2. Beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie over de afgifte van het visum; Of

 3. Schriftelijke verklaring van de onderwijsinstelling;

 4. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor visa, met een geldigheid van anderhalf jaar vanaf de datum van het begin van de geldigheidsduur van het visum;

 5. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

 6. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);

 7. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid;

 8. Attest dat de buitenlandse burger geen HIV-infectie heeft in het geval dat hij een visum met een duur van meer dan 3 maanden aanvraagt.

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

Opgelet! Als u geen burger bent van België moet u bovendien voorleggen.

1. Toestemming voor een ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen voor burgers van volgende landen Albanië, Bahrein, Venezuela, Haïti, Egypte, Ierland, Lesotho, Libië, Macedonië, Mali, Mexico, Nieuw-Zeeland, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Sierra Leone, Equatoriaal-Guinea , Zuid-Afrikaanse Republiek, Japan.

Naargelang de nationale wetgeving kan een bewijs van ononderbroken verblijf in België van meer dan 90 dagen een studie- of werkvisum, werkvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, enz. zijn.

2. Een permanente verblijfsvergunning voor België of een ander soortgelijk document voor burgers van volgende landen Algerije, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgië, India, Irak, Iran, China, Noord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrië, Somalië, Turkije, Tsjaad, Sri Lanka, Ethiopië.

Tarieven en voorwaarden

Voor burgers van België en de Europese Unie volgens de bepalingen van de Overeenkomst tussen Rusland en de EU

Verwerkingstijd Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

Eenmaligvisum    
5 -11 werkdagen vanaf 63 € vanaf 32 €
3 - 4 werkdagen


vanaf 228 €

vanaf 39 €

In overeenstemming met de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap over de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie, in sommige gevallen, afhankelijk van de categorie van de aanvrager en het doel van de reis, kunt u worden vrijgesteld van de Consulaire leges voor educatieve visa.

Ter attentie! De prijs van het visum is afhankelijk van het aantaal entries en soort uitnodiging.
Als u staatloos of geen burger van België of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het callcenter van het Russisch Visumcentrum.

 

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

De overdracht of herafgifte van een visum is niet afhankelijk van nationaliteit.

Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw)

62 € 32 €

Ter attentie! Raadpleeg vóór de overdracht of herafgifte van een visum een medewerker van het callcenter van het Russische Visumcentrum over de procedure, de lijst van documenten en de termijnen.

Visumformulier

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

 

Het invullen van aanvraagformulieren

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de service gebruiken om een visumaanvraagformulier in te vullen. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht als aanvulling op de servicekosten en bedragen 20 EUR (inclusief BTW). Deze service kunt u verkrijgen tijdens het aanvragen van een visum.