Transitvisum

 

Transitvisum

 

Belangrijk om te weten

Gewoon eenmalig transitvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van BELGIË, andere staten en staatloze personen met het oog op transport door het grondgebied van de Russische Federatie voor een duur van max. 10 dagen (met de auto of trein) of met een duur van max. 3 dagen (met het vliegtuig) op grond van tickets die geldig zijn voor de uitreis uit de Russische Federatie, met een geldig visum voor de inreis in het grensland van bestemming, of met een visum voor het land van bestemming of een paspoort van dat land.

Aan een buitenlandse burger die een doorreis maakt over het Russisch grondgebied met een personenauto of een vrachtwagen wordt een transitvisum afgeleverd voor de periode die nodig is om via de kortste route de doorreis te maken (maar niet langer dan 10 dagen). De geldigheidsduur van het visum wordt in dit geval berekend uitgaand van een gemiddelde afgelegde afstand van 500km per dag.

De geldigheidsduur van een dubbel transitvisum mag niet langer zijn dan één maand. Als de buitenlandse burger een doorreis moet maken door Rusland naar een derde land en daarna via Rusland terugkeert in een termijn die één maand overschrijdt, moet er een eenmalig transitvisum aangevraagd worden en daarna een tweede transitvisum in het consulaat van Rusland in het land van de oorspronkelijke bestemming.

Een buitenlandse burger die een ononderbroken vlucht neemt over het grondgebied van de Russische Federatie heeft geen transitvisum nodig.

Een buitenlandse burger die een internationale vlucht neemt met een overstap in een en dezelfde luchthaven op het grondgebied van de Russische Federatie (op voorwaarde dat er een transitzone is in die luchthaven) en beschikt over correct opgestelde documenten voor een inreis in het land van bestemming en een vliegtuigticket met een bevestigde datum van uitreis uit de luchthaven van de overstap op Russisch grondgebied in de periode van 24 uur vanaf het moment van de aankomst, heeft geen transitvisum nodig.

Als de transitzone verlaten wordt, is een transitvisum verplicht.

Let op! Na de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Russische Federatie, Wit-Rusland en Kazachstan tot instelling van een douane-unie, worden alle vluchten tussen bovengenoemde landen behandeld als binnenlandse. Op deze wijze moet de grensovergang en de paspoortcontrole slechts in één land worden uitgevoerd. Om deze reden, de passagiers die naar Wit-Rusland en Kazachstan met een vluchtvisseling in Rusland reizen, zijn verplicht om een transit visum aan te vragen. 

Opgelet! De polis van de medische verzekering moet bevatten

 1. datum van afsluiting van de overeenkomst;
 2. polisnummer;
 3. voor-, vaders-, achternaam van de verzekeraar;
 4. gegevens van de verzekeraar;
 5. de geldigheidsduur van de polis moet de hele verblijfsduur op het grondgebied van de Russische Federatie dekken in het geval van de regeling van een eenmalig of dubbel visum en de duur van de eerste reis in het geval van een meermalig visum;
 6. lijst van de medische prestaties en prestatie m.b.t. tot medisch transport, met inbegrip van de repatriëring van overblijfselen;
 7. dekkingsgebied: de hele wereld of de Russische Federatie, Europa, met inbegrip van Rusland);
 8. handtekening van de verzekeraar.

Ter overweging worden geen verzekeringspolissen of bevestigingsbrieven aanvaard die de vermelde gegevens niet bevatten, formulieren met stempels van verzekeringsmaatschappijen enz.

Benodigde documenten

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel transitvisum moet er voorgelegd worden:

 1. Tickets die geldig zijn voor de in- en uitreis in de Russische Federatie;

 2. Een visum voor inreis in het land van bestemming dat grenst aan de Russische Federatie, of een visum van het land van bestemming, of een paspoort van dat land, of een gemotiveerd verzoek en documenten, die de noodzaak van een oponthoud bewijzen, indien niets anders voorzien door een internationale overeenkomst. Burgers die het grensland of het land van bestemming zonder visum mogen inreizen volgens een bilaterale overeenkomst hoeven geen visum te kunnen voorleggen;

 3. Internationaal paspoort, met minstens 2 lege pagina's voor visa, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de dag van de afloop van de geldigheid van het visum;

 4. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
  (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen)

 5. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel);

 6. Polis van de medische verzekering, die geldig is op het grondgebied van de Russische Federatie en de geldigheidsduur van het visum dekt met uitzondering van gevallen op grond van wederkerigheid.

Opgelet! De consulaire afdeling is gerechtigd bijkomende documenten te eisen voor de visumaanvraag, de aanvrager uit te nodigen op een gesprek of de behandelingstermijn te verlenge.

De consulaire en servicetarieven kunnen direct betaald worden in het visumcentrum.

Tarieven en voorwaarden

Voor burgers van België en de Europese Unie

Verwerkingstijd Consulair tarief

Servicevergoeding (incl. btw) 

Eenmaligvisum    
5 - 11 werkdagen vanaf 63 € vanaf 32 €
2 - 4 werkdagen vanaf 128 € vanaf 39 €

Ter attentie! De prijs van het visum is afhankelijk van het aantaal entries. 
Als u staatloos of geen burger van België of de Europese Unie bent, informeer u dan over de kostprijs van uw visum bij een medewerker van het callcenter van het Russisch Visumcentrum.

De kostprijs en de termijn van de afgifte van visa aan burgers van andere landen en staatlozen worden berekend volgens het "tarief van de vergoedingen voor consulaire handelingen verricht door de consulaire instellingen van de Russische Federatie."

Visumformulier

Ga om het formulier in te vullen naar de webpagina visa.kdmid.ru

 

Het invullen van aanvraagformulieren

In het Russische visumaanvraagcentrum kunt U de service gebruiken om een visumaanvraagformulier in te vullen. De kosten voor de dienst zullen in rekening worden gebracht als aanvulling op de servicekosten en bedragen 20 EUR (inclusief BTW). Deze service kunt u verkrijgen tijdens het aanvragen van een visum.