Algemene regels

 

 

Algemene regels

Om de veiligheid van de klanten te garanderen en doeltreffende werkvoorwaarden te creëren is het op het domein van het Russisch Visumcentrum verboden:

  • fotosessies, audio- en video-opnames te doen;
  • te roken, alcoholische dranken te verbruiken en te eten; Er wordt een uitzondering gemaakt voor personen die om medische redenen moeten eten en bij wie het tijdstip van de inname van het eten overeenkomt met dat van het bezoek aan het visumcentrum;
  • luid te praten, lawaai te maken, schuttingtaal te gebruiken, de medewerkers en de bezoekers van het visumcentrum te beledigen en hun rechten teschenden;
  • te bellen met een mobiele telefoon en andere technische communicatiemiddelen te gebruiken;
  • Muziek te luisteren via draagbare muziekspelers, tablets etc. zonder oortelefoontjes te gebruiken;
  • Andere vormen van het verstoren van de rust van andere bezoekers en het arbeidsproces van het visumcentrum.

Het is verboden volgende voorwerpen binnen te brengen op het domein van het Russisch Visumcentrum:

  • alle soorten vuurwapens, pneumatische en traumatische wapens (onafhankelijk van licenties en vergunningen);
  • stroomstootwapens, spuitbussen met drijfgassen en andere zelfverdedigingsmiddelen, koude wapens, puntige en scherpe voorwerpen, inclusief bestek;
  • ontploffingsgevaarlijke, licht ontvlambare, giftige en toxische stoffen en voorwerpen (knalvuurwerk, brandbare vloeistoffen, gasflessen enz.);

Deze lijst is niet compleet. De medewerkers van het visumcentrum kunnen verbieden andere voorwerpen binnen te brengen in het visumcentrum die een gevaar vormen voor de omgeving.

Geachte bezoekers!

We vragen u geen grote tassen en koffers mee te brengen naar de wachtzaal omdat die in een noodgeval de evacuatie van bezoekers kunnen vermoeilijken.

Aandacht: We vragen u aandachtig te zijn ten aanzien van verdachte personen en voorwerpen, die zich zonder toezicht bevinden in het visumcentrum. In het geval u een dergelijk geval ontdekt, richt u zich dan alstublieft onmiddellijk tot een medewerker van het visumcentrum.

We vragen u in acht te nemen, dat de directie van het visumcentrum in het recht staat de ontvangst van documenten te weigeren of af te breken van bezoekers, die bovenstaande regels hebben genegeerd en mogen hen verwijderen uit het visumcentrum.

We danken u voor uw begrip!