Vragen en antwoorden

 

 

1. HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?
2. MAG IK DOCUMENTEN INDIENEN VOOR IEMAND ANDERS?
3. MAG IK DOCUMENTEN INDIENEN VOOR EEN GROEP MENSEN? HOEVEEL AFSPRAKEN MOET IK MAKEN IN HET ONLINERESERVERINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE EN WIENS GEGEVENS MOET IK DAARBIJ OPGEVEN?
4. MOET IK EEN AFSPRAAK MAKEN OM MIJN PASPOORT OP TE HALEN?
5. MAG IK METEEN DOCUMENTEN INDIENEN VOOR TWEE VISA?
6. WAAR VIND IK INFORMATIE OVER HET SOORT VISUM DAT IK NODIG HEB?
7. WELK SOORT VERZEKERING HEB IK NODIG?
8. IN WELKE GEVALLEN HEB IK EEN ATTEST NODIG DAT IK GEEN HIV-INFECTIE HEB?
9. WELKE DOCUMENTEN MOETEN ABSOLUUT ORIGINEEL ZIJN EN IN WELKE GEVALLEN?
10. WELKE STAATSBURGERS HEBBEN GEEN VISUM NODIG VOOR DE RUSSISCHE FEDERATIE?
11. IK BEN GEEN EU-BURGER, ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN IK EEN VISUM KRIJGEN?
12. WELKE DOCUMENTEN HEBBEN BURGERS VAN AUSTRALIË, DE VS, HET VK, CANADA EN GEORGIË NODIG?
13. HOE LANG MAG EEN REIS MET EEN TOERISTISCH VISUM DUREN?
14. IK STAP OVER IN EEN RUSSISCHE LUCHTHAVEN. HEB IK EEN TRANSITVISUM NODIG?
15. IK BEN VAN PLAN MET DE AUTO OP REIS TE GAAN NAAR RUSLAND. WELKE BIJKOMENDE DOCUMENTEN HEB IK NODIG?
16. KAN IK EEN EXPRESVISUM KRIJGEN? WAT ZIJN DE BEHANDELINGSTIJDEN VAN VISA?
17. HOE MOET IK MIJ REGISTREREN OP DE PLAATS VAN VERBLIJF IN RUSLAND?


1. HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?

Het visumcentrum voorziet verschillende varianten om een afspraak te maken. U kunt:

- Zelfstandig een afspraak maken door middel van het onlinereserveringssysteem;
- Bellen naar een van de telefoonnummers op de website en een afspraak maken via een medewerker;
- Naar het visumcentrum komen en persoonlijk een afspraak maken;


2. MAG IK DOCUMENTEN INDIENEN VOOR IEMAND ANDERS?

Ja. Daarbij zal op de factuur voor de diensten van het Russisch visumcentrum wel de achternaam van de reiziger staan, d.w.z. van de persoon wiens paspoort naar het consulaat wordt gestuurd.


3. MAG IK DOCUMENTEN INDIENEN VOOR EEN GROEP MENSEN? HOEVEEL AFSPRAKEN MOET IK MAKEN IN HET ONLINERESERVERINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE EN WIENS GEGEVENS MOET IK DAARBIJ OPGEVEN?

Maak u a.u.b. vertrouwd met de gebruiksregels van het elektronisch reserveringssysteem:

R.1. Eén afspraak omvat de bediening van één aanvrager met één documentenpakket voor één natuurlijke persoon.

R.5. ... Bij de afspraak voor de indiening van de documenten worden de desbetreffende personen aangegeven, voor wie er visa worden opgesteld, hoewel het documentenpakket mag ingediend worden door een vertegenwoordiger.

Als u dus documenten indient voor enkele personen, moet u enkele opeenvolgende afspraken maken voor elke persoon, waarbij u telkens de gegevens aangeeft van de persoon van wie u het documentenpakket indient voor een visumaanvraag.


4. MOET IK EEN AFSPRAAK MAKEN OM MIJN PASPOORT OP TE HALEN?

Nee. De paspoortafgifte bij het Russisch Visumcentrum vindt dagelijks plaats van 14.00 tot 17.00 uur met een gewone wachtrij.

Bij het indienen van de documenten deelt de medewerker de datum en het benaderend tijdstip mee waarop het paspoort opgehaald kan worden. Kom op tijd om uw paspoort, opdat er geen wachtrij ontstaat!


5. MAG IK METEEN DOCUMENTEN INDIENEN VOOR TWEE VISA?

Nee. Volgens de Russische wetgeving mogen er zich in één paspoort geen twee geldige visa bevinden.

Als er zich al een geldig visum in uw paspoort bevindt (bijvoorbeeld een ongebruikt eenmalig of dubbel visum waarmee u maar één keer het land bent binnengereisd of een ongebruikt meermalig visum), raden we u aan uw documenten voor een nieuw visum niet vroeger dan 10 dagen voor de afloop van de geldigheid van het bestaand visum in te dienen.


6. WAAR VIND IK INFORMATIE OVER HET TYPE VISUM DAT IK NODIG HEB?

Er staat informatie over de visatypes op de website van het Russisch visumcentrum in de sectie: "Visumcategorieën" of op de website van de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk België of van de Consulaat-Generaal van de Russische Federatie in Antwerpen.


7. WELK SOORT VERZEKERING HEB IK NODIG?

De verzekering vergoedt de kosten die verbonden zijn met een onverwachte ziekte of ongeval weg van huis:

- Betaling van ziekenwagen; medische zorg en ziekenhuiszorg, alsook geneesmiddelen;
- Transport van de zieke naar huis;
- Accommodatie voor de persoon die de verzekerde begeleidt;
- Bij ongevallen met dodelijke afloop kosten voor de begrafenis in het buitenland of transport van het stoffelijk overschot.

Voor de opstelling van een visum voor de Russische Federatie moet de verzekering polis voorgelegd worden.

In de brief moeten het contractnummer en de achternaam van de verzekerde staan.

De verzekering moet geldig zijn in het hele grondgebied van Rusland tijdens het hele verblijf.

Burgers die een meermalig visum van één jaar aanvragen hoeven alleen een verzekering voor te leggen voor de datum van de eerste reis.


8. IN WELKE GEVALLEN HEB IK EEN ATTEST NODIG DAT IK GEEN HIV-INFECTIE HEB?

Een attest over de afwezigheid van een HIV-infectie wordt vereist voor iedereen die een werk- of studentenvisum (eenmalig, dubbel of meermalig) aanvraagt met een uitnodiging van de Federale Migratiedienst van de Russische Federatie (FMD van Rusland), omdat die visa verlengd kunnen worden in Rusland.


9. WELKE DOCUMENTEN MOETEN ABSOLUUT ORIGINEEL ZIJN EN IN WELKE GEVALLEN?

Documenten die absoluut origineel moeten zijn:

- Paspoort, dat minstens 6 maanden geldig is vanaf de datum van de afloop van het visum (1.5 jaar geldig vanaf de startdatum van het visum bij de aanvraag van zakelijk of studentvisum);
- Visumformulier, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager. De handtekening moet overeenkomen met de handtekening in het paspoort;
- Foto;
- Uitnodiging bij aanvraag van een meermalig visum. Bij de opstelling van alle privé en meermalige werk-, studenten-, humanitaire en zakenvisa met uitnodiging van de Federale Migratiedienst (FMD van Rusland), moet het origineel document voorgelegd worden;
- Een kopie van de uitnodiging van de FMD van Rusland wordt alleen aanvaard voor de opstelling van eenmalige en dubbele zaken- en humanitaire visa met kennisname dat de consulaire afdeling indien nodig kan verzoeken het origineel voor te leggen;
- Brief van de verzekeringsmaatschappij die de geldigheid van de verzekeringspolis bewijst.

Opgelet: De consulaire afdeling is gerechtigd om de originele exemplaren te eisen van documenten, waarvan eerder kopieën zijn voorgelegd ter behandeling.


10. WELKE STAATSBURGERS HEBBEN GEEN VISUM NODIG VOOR DE RUSSISCHE FEDERATIE?

Burgers van landen die met Rusland wederzijdse akkoorden hebben afgesloten over de afschaffing of de vereenvouding van de visumplicht hebben geen visum nodig om naar de Russische Federatie te reizen.

In de regel mogen zonder visum alleen korte reizen gemaakt worden (niet meer dan 90 dagen op een periode van 180 dagen in het jaar) In het geval dat er een langer verblijf in Rusland nodig is, moet er een overeenkomstig visum van lange duur opgesteld worden.

Er is ook geen visum nodig in het geval van de in- en uitreis volgens het programma "72 uur zonder visum" (met de boot).


11. IK BEN GEEN EU-BURGER, ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN IK EEN VISUM KRIJGEN?

Burgers van landen die geen lid zijn van de Europese Unie mogen een visum voor de Russische Federatie alleen aanvragen met een toeristische uitnodiging, met een uitnodiging van de Russische Migratiedienst van de Russische Federatie (RMD van Rusland) of met een uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken (tenzij iets anders is voorzien door een internationaal verdrag van de Russische Federatie).

Als er bovendien op de uitnodiging bij woonplaats BELGIË staat, moeten er documenten voorgelegd worden die de wettelijkheid van het verblijf in BELGIË aantonen (verblijfsvergunning, arbeidsvergunning, wonings- of elektriciteitsfacturen).

Burgers van landen met een hoog migratierisico kunnen alleen persoonlijk een visumaanvraag doen en als ze een verblijfsvergunning voor BELGIË en retourtickets hebben. In dat geval wordt er geen verzekering vereist, maar reken wel met een langere behandelingsduur van uw dossier.


12. WELKE DOCUMENTEN HEBBEN BURGERS VAN AUSTRALIË, DE VS, HET VK, CANADA EN GEORGIË NODIG?

Burgers van de hier opgesomde landen moeten een visumformulier invullen van twee pagina's;

Burgers van Australië moeten een gedetailleerde autobiografie voorleggen (met vertaling naar het Russisch).

Alle burgers van de genoemde landen moeten bij de regeling van een meermalig visum twee exemplaren van het formulier voorleggen. Als tweede exemplaar mag een kopie voorgelegd worden.


13. HOE LANG MAG EEN REIS MET EEN TOERISTISCH VISUM DUREN?

Met een toeristisch visum mag men zich maximaal één maand (30 dagen) in Rusland bevinden.

Als de reis gepland is voor langer dan 15 dagen moet er een bijkomend gedetailleerd programma van uw verblijf in Rusland voorgelegd worden van een toeristisch bureau, dat zich bezig houdt met de organisaties van reizen, alsook documenten, die de volledige betaling van de toeristische diensten bewijzen (factuur op uw naam, bewijs van betaling of uittreksel van uw bankrekening, als u voor de diensten betaald hebt met uw bankkaart of een overschrijving).


14. IK STAP OVER IN EEN RUSSISCHE LUCHTHAVEN. HEB IK EEN TRANSITVISUM NODIG?

Als de overstap gebeurt binnen een transitzone in de loop van 24 uur of zonder terminal te wisselen, is er geen transitvisum nodig. In dat geval mag u de luchthaven echter niet verlaten om de stad te bezoeken.

In het geval van een overstap wordt er alleen een transitvisum vereist, als de passagier zich langer dan 24 uur in de transitzone bevindt of als de passagier de transitzone moet verlaten (om bv. van terminal te wisselen bij een overstap van een internationale vlucht op een nationale vlucht).

Het Russisch visumcentrum raadt u aan bij de aankoop van uw tickets na te vragen bij de luchtvaartmaatschappij of er bij de desbetreffende reisroute een transitvisum wordt vereist. OPGELET: In het geval van een gedwongen transit kan het transitvisum geregeld worden op het consulair punt in de luchthaven.


15. IK BEN VAN PLAN MET DE AUTO OP REIS TE GAAN NAAR RUSLAND. WELKE BIJKOMENDE DOCUMENTEN HEB IK NODIG?

U moet verstaan dat een transit met de auto en een reis met de auto verschillende zaken zijn.

Een transit is een noodzakelijke overschrijding van het Russische grondgebied volgende de kortste route, bijvoorbeeld, wanneer het land van bestemming niet op een andere manier bereikt kan worden of als dat langer duurt.

De vereiste transittijd wordt vastgelegd volgens de berekening van 500 km/dag volgens de kortste route (dat kan bijvoorbeeld nagekeken worden met google.maps).

Een autoreis door Rusland via een andere route wordt beschouwd als gewoon of autotoerisme. Voor de regeling van een visum moeten er in dat geval betaalde hotelvouchers voor de plaatsen waar er gestopt wordt, voorgelegd worden of een bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist van om het even welke bij het MBZ geaccrediteerde organisatie, die u de optimale route en accommodatie uitkiest (hotels langs de gevolgde weg). Het doel van de reis is in dat geval "autotoerisme".

Er worden geen documenten van de auto of autoverzekering vereist. U hebt ze echter wel nodig op de grens en tijdens de reis.


16. KAN IK EEN EXPRESVISUM KRIJGEN? WAT ZIJN DE BEHANDELINGSTIJDEN VAN VISA?

U kunt een expresvisum aanvragen in het Russische Visumcentrum met een verordening van deConsulaire afdeling tot 3 werkdagen.

Opgelet: de beslissing over de uitgifte van een visum is voered door de Ambassadeur of deConsul-Generaal van de Russische Federatie. 

De verwerkingskosten moeten betaald worden in elk geval. Meer informatie kunt u krijgen in eendichterbij visum centrum.


17. HOE MOET IK MIJ REGISTREREN OP DE PLAATS VAN VERBLIJF IN RUSLAND? 

De registratie moet binnen zeven werkdagen na uw aankomst in de Russische Federatie uitgevoerd zijn en bestaat uit het informeren (de kennisgeving) aan het territoriale orgaan van de Federale Migratiedienst over uw aankomst op de plaats van verblijf in Rusland. Alle procedures voor de registratie en uitschrijving  worden uitgevoerd door de ontvangende partij.

U moet bij aankomst op plaats van verblijf uw paspoort en migratiekaart, die ingevuld wordt bij de inreis in de Russische Federatie, aan de ontvangende partij tonen. Het paspoort en de migratiekaart mogen daarbij niet weggenomen worden.

De ontvangende partij kunnen zowel Russische burgers zijn, als buitenlandse burgers of statelozen (met een verblijfsvergunning) die permanent in de Russische Federatie wonen, evenals juridische entiteiten, hun filialen of vertegenwoordigers, bij welke u feitelijk verblijft (zich bevindt) of werkt.

Bij verblijf in een hotel is de administratie van het hotel de ontvangende partij, die binnen één dag het territoriale orgaan van de Federale Migratiedienst van uw komst in kennis stelt en die ook alle noodzakelijke handelingen met betrekking tot de registratie van buitenlandse burgers uitvoert en verantwoordelijk is voor de naleving van de gestelde verblijfsregels.

Bij uw vertrek uit Rusland is de ontvangende partij verplicht binnen enkele dagen het desbetreffende territoriale orgaan van de Federale Migratiedienst hierover in kennis te stellen, op de locatie van de organisatie (instelling) door middel van het opsturen (afgeven) van het afgescheurde deel van het kennisgevingsformulier van aankomst met als doel de uitschrijving uit uw plaats van verblijf.

 

 1. Hoe kan ik deze service verkrijgen?
  Aanvraagmethoden:
  • persoonlijk
  • door middel van een wettelijke vertegenwoordiger
  • via multifunctionele centra

  Manieren om het resultaat te ontvangen:
  • persoonlijk
  • door middel van een wettelijke vertegenwoordiger
  • via multifunctionele centra


 2. Termijnen
  Duur van de uitvoer van de diensten:
  1 werkdag

  De periode waarin een aanvraag voor de diensten moet worden geregistreerd:
  1 werkdag

 3. Categorieën ontvangers:
  • Rechtspersonen
  • Vreemdelingen
  • Statelozen


 4. Basis voor de levering van diensten: 
  De basis voor het begin van het verlenen van staatsdiensten is de ontvangst van de kennisgeving over aankomst met alle benodigde documenten, rechtstreeks van de ontvangende partij of de vreemdeling, evenals per post door het territoriale orgaan van de Federale Migratiedienst van Rusland.

 5. Resultaat van de dienstverlening
  Registratie.